LT  |  EN  |  LV  |  ET

Töötlusvahendid

Tööseadmeid ja tööstusliku tootmismahu reaktorisüsteeme, mis koosnevad klaasiga vooderdatud reaktoritest koos boorsilikaadist destillatsiooni tipufraktsiooniga, saab kasutada täisvaakumi või madala rõhu tingimustes. Protsessikeskkonnaga puutub kokku ainult söövitamisele väga vastupidav materjal, mistõttu saab sellistes tööseadmetes kasutada mitut erinevat tüüpi kemikaale. Neid reaktorisüsteeme kasutatakse peamiselt farmaatsia- ja keemiatööstuses sünteesimiseks, destilleerimiseks, rektifitseerimiseks, lahusti eraldamiseks, aurustamiseks, kontsentreerimiseks, ekstraheerimiseks ja kristalliseerimiseks.
Tööseadmed on kujundatud mitmeotstarbeliseks kasutamiseks või spetsiifilise töökorralduse järgi. Toiturid ja vastuvõtjad on tehtud klaasist väiksemahuliste rakenduste jaoks ning klaasiga vooderdatud terasest suuremate süsteemide korral. Toru ja korpuse tüüpi soojusvahetid on toodetud boorsilikaadist sisemiste torudega, klaasiga vooderdatud terasest, ränikarbiidist (silicone carbide, SiC), Hastelloy®-st, tantaalist või teistest metallidest, olenevalt töötlemisparameetritest ja kasutusnõuetest.
Tööseadmed ja tootmismahus reaktorisüsteemid on alati kohandatud teie spetsiifilise töökorralduse ja ruumidega.