LT  |  EN  |  LV  |  ET

Katse- ja tootmistaseme klaasreaktorid

Pakume mitmesuguseid kvaliteetseid klaasreaktoreid ja reaktorisüsteeme, mis on toodetud Buchi (büchiglasuster) klaasist ja on mõeldud laboris kasutamiseks, katsetootmiseks / kilolabori rakendusteks, API sünteesiks ja väiksemahulise tootmise jaoks.
Klaasreaktorid miniPilot ja midiPilot on vastupidavad mitmeotstarbelised reaktorid väikse kuni keskmise suurusega reaktsioonimahtudega rakenduste jaoks, sealhulgas arendusprotsesside, mahu suurendamise ja grammides tootmiseks. Klaasist reaktorisüsteemid chemReactor BR/GR ja klaasiga vooderdatud terasreaktori süsteemid chemReactor CR on mitmeotstarbelised reaktorid, mida kasutatakse peamiselt API sünteesis, kilolabori ja väiksemahulises tootmises. Tahke faasi peptiidisünteesi (solid phase peptide synthesis, SPPS) rakenduseks pakume kõrgtehnoloogilisi filterreaktoreid laboris kasutamiseks, katsetootmiseks ja kuni tootmismahtudeni välja. Pakume mitmesuguseid gaasiskrabereid reaktoritest heitgaaside (söövitavad) neutraliseerimiseks / puhastamiseks.
Meie katsetootmise ja tööstusliku tootmismahu reaktorisüsteemid on kooskõlas kõigi eeskirjadega ja on täpsemalt optimeeritud tootmiseks heade tootmistavade järgi ning neid saab kohandada teie spetsiifiliste töötingimustega.