LT  |  EN  |  LV  |  ET

Õhukese kihi kromatograafia (TLC/HPTLC)

Kõrgefektiivne õhukese kihi kromatograafia (high-performance thin-layer chromatography, HPTLC) on õhukese kihi kromatograafia (thin-layer chromatography, TLC) edasiarendus. Kõrgefektiivne õhukese kihi kromatograafia (HPTLC) töövoog koosneb proovi pealekandmise, kromatogrammi ilmutamise, derivatiseerimise ja määramise etappidest.
Proovi pealekandmise etapis kantakse ekstraheeritud aine ribadena plaadile tarkvara juhitud aplikaatori abil (Nanomat 4, Linomat 5, ATS 4). Automaatsete ilmutuskambrite (ADC 2, AMD 2) kasutamine kromatogrammi ilmutamiseks võimaldab muuta seda etappi paremini korratavaks ja vähem sõltuvaks inimese sekkumisest. Derivatiseerimisetapis saab kromofoorideta või fluorofoorideta aineid nähtavaks muuta või kasutada nende määramiseks derivatiseerimist (CAMAG Derivatizer). Määramisetapis teeb digitaalne kaamera kromatogrammist elektroonilisi ülesvõtteid, mida saab täiendavalt analüüsida süsteemidega TLC Visualizer 2 või BioLuminizer. Teise võimalusena saab kromatogramme hinnata densitomeetriliselt seadmega TLC Scanner 4. TLC-MS-i ühendamine võimaldab analüütide kindlaksmääramist keemilise struktuuri põhjal massispektromeetriaga süsteemi CAMAG MS-Interface (TLC-MS Interface 2) abil.
Kuiva veretäpi (dried blood spot, DBS) analüüsimeetodil on tavapärase vere- ja plasmaproovide kogumise ning analüüsimise ees mitu eelist. Kuiva veretäpi (DBS) proovist sihtmärkide tuvastamiseks kasutatakse täisautomatiseeritud süsteemi CAMAG DBS-MS 500.

CAMAG