LT  |  EN  |  LV  |  ET

Teenindus

Meie juurest leiate kõik, mida teie laboris, pilootprojektides ja protsessides vaja läheb

Pakume kvaliteetseid, tehniliselt kõrgetasemelisi seadmeid maailma juhtivatelt tootjatelt

Aitame analüüsida teie vajadusi ja leiame tehniliselt kõige sobivamad ja ökonoomsemad lahendused

Pakume kliendituge kogu seadme eluea jooksul:

  • Müügieelne nõustamine
  • Tehnoloogia põhialused
  • Paigaldamine
  • SAT/IQ/OQ (paigaldatud seadmete kvalifikatsioon)
  • Hooldus ja müügijärgne teenindus
  • Remont, seadmete teisaldamine ja töötlusüksuse optimeerimine

Meie pädev teenindusmeeskond ja laia valikuga varuosaladu tagavad lühikesed täitmisajad – meie teenindustase on ületamatu

Meie tehnikute, keemikute ja tehnoloogide meeskond on põhjalikult koolitatud, suunatud lahenduste leidmisele, kogenud ja aktiivselt osalev ning tunneb hästi kohalikke nõudeid

Meie eesmärk on klientide pikaajaline rahulolu – pakume lahendusi, mitte lihtsalt seadmeid.

Teenuse taotlus

1. Kontaktandmed

2. Varustuse detail

Manus (valikuline)
Manus (valikuline)
Manus (valikuline)

3. Nõusolek

* Need väljad on kohustuslikud.

** Võtke arvesse, et teie isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Teil on õigus nõuda meilt juurdepääsu kõigile teie salvestatud isikuandmetele, nende parandamist, isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist, samuti saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Isikuandmeid ei jagata väljaspool meie kontserni ega müüda teistele ettevõtetele. Isikuandmeid võidakse turundus- ja kommunikatsioonieesmärkidel kasutada kuni nõusoleku tühistamiseni.