LT  |  EN  |  LV  |  ET

Võta meiega ühendust

UAB Prolabas

Aadress:
Lvivo g.25
LT-09320 Vilnius
Lithuania

Telefon:
+370 618 79400

Saatke meile teade

* Need väljad on kohustuslikud.

** Võtke arvesse, et teie isikuandmeid säilitatakse turvaliselt ja kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta. Teil on õigus nõuda meilt juurdepääsu kõigile teie salvestatud isikuandmetele, nende parandamist, isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist, samuti saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Isikuandmeid ei jagata väljaspool meie kontserni ega müüda teistele ettevõtetele. Isikuandmeid võidakse turundus- ja kommunikatsioonieesmärkidel kasutada kuni nõusoleku tühistamiseni.