LT  |  EN  |  LV  |  ET

Sazinies ar mums

UAB Prolabas

Adrese:
Kirtimu g. 2
LT-02300 Vilnius
Lithuania

Tālrunis:
+370 618 79400

Nosūtiet mums ziņojumu

* Šie lauki ir obligāti.

** Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu personas dati tiks uzglabāti droši un saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. Jums ir tiesības pieprasīt no mums piekļuvi visiem jūsu saglabātajiem personas datiem, labot, dzēst tos vai ierobežot personas datu apstrādi, kā arī jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Personas dati netiks izplatīti ārpus mūsu uzņēmumu grupas un netiks pārdoti citiem uzņēmumiem. Personas datus var izmantot tirgvedības un saziņas nolūkos, līdz tiek atsaukta piekrišana.