LT  |  EN  |  LV  |  ET

Dünaamilised temperatuuri reguleerimise süsteemid

JULABO (PRESTO, Forte HT) toodetud dünaamilised temperatuuri kontrollsüsteemid on kujundatud täpseks temperatuuri juhtimiseks ja kiireks temperatuuri muutmiseks, mistõttu sobivad need kõige paremini klaas-, rõhu- ja pideva läbivoolu reaktoritele, materjali vastupidavuse katseteks või temperatuurisimulatsioonideks. Nende termostaatide (TCUs) töötemperatuuri vahemik on –92 °C kuni +400 °C suure jahutamis- ja soojendamisvõimega.

JULABO GmbH