LT  |  EN  |  LV  |  ET

Rõhureaktorid

Erinevateks keemilisteks reaktsioonideks kasutatakse rõhureaktoreid (seguriga autoklaavi) ja teisi rõhurakendusi, nagu hüdrogeenimine, polümerisatsioon, katalüsaatori tuvastamine ja söövituskatsed. Meie valikusse kuuluvad rõhureaktori süsteemid, mis on konstrueeritud igapäevaseks intensiivseks kasutamiseks laboris (väiksemahulised rõhureaktorid ja paralleelsed rõhureaktorid), katsetootmiseks (keskmise suurusega rõhureaktorid) ja tootmisrajatistes kasutamiseks (suuremahulised rõhureaktorid). Nõudlike reaktsioonitingimuste jaoks, nagu kõrgsurve, kõrge temperatuur ning väga söövitav protsessikeskkond, pakume kõrgsurvereaktoreid ja metallivabu (inertseid) rõhureaktoreid. Hüdrogeenimise jaoks tagab rõhureaktor koos gaasi annustamise süsteemiga bpc2 optimaalseima lahenduse reaktsiooni ohutuks, täpseks ja korduvaks tegemiseks. Lai valik tarvikuid ja lisaseadmeid, sealhulgas rõhufiltrid, katalüüsi korvid, proovivõtusüsteemid ja vahetatavad segaja ajamid, aitavad kohandada reaktorisüsteemi muutuva töökorra ja ebastabiilsete tingimustega.