LT  |  EN  |  LV  |  ET

Kontaktai

UAB Prolabas

Adresas:
Lvivo g.25
LT-09320 Vilnius
Lietuva

Telefonas:
+370 618 79400
El. paštas:

Palikite mums žinutę

* Šie laukai yra privalomi.

** Atkreipkite dėmesį, kad jūsų asmeniniai duomenys bus saugomi saugiai ir laikantis BDAR (ES) 2016/679 dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų tvarkymu ir laisvo tokių duomenų judėjimo. Turite teisę prašyti iš mūsų gauti visus jūsų saugomus asmeninius duomenis, ištaisyti, ištrinti ar apriboti asmens duomenų tvarkymą ir bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą. Asmens duomenys nebus perduodami už mūsų įmonių grupės ribų, nei parduodami kitoms įmonėms. Asmens duomenys gali būti naudojami rinkodaros ir bendravimo tikslams, kol sutikimas bus atšauktas.