LT  |  EN  |  LV  |  ET

Liepsnos sterilizatoriai

Paviršiaus sterilizacija rankiniais Bunseno degikliais yra įprasta tvarka, daugelyje laboratorijų išvengiant bakterinio, grybelinio ar virusinio užteršimo. Jais ypač patogu sterilizuoti taršos šaltinius, džiovinti drėgnus bioreaktorių ir fermentatorių paviršius, arba kaitinti.

INTEGRA Biosciences AG