en-USlt-LTet-EElv-LV

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)

Spiediena Reaktori

Spiediena reaktorus (autoklāvus ar maisīšanas funkciju) izmanto dažādām ķīmiskām reakcijām un citiem procesiem, kas noris zem spiediena, piemēram, hidrogenēšanai, polimerizācijai, kā arī katalizatoru izvēlei un korozijas testēšanai. Mūsu sortimentā ir spiediena reaktoru sistēmas, kas paredzētas intensīvai ikdienas lietošanai laboratorijās (mazi spiediena reaktori un paralēlie spiediena reaktori), eksperimentālās pētniecības iekārtās (vidēja spiediena reaktori) un ražotnēs (lieli spiediena reaktori). Reakcijām, kurām ir nepieciešams, piemēram, liels spiediens un augsta temperatūra, kā arī ļoti korozīvai procesa videi, mēs piedāvājam īpaši augsta spiediena reaktorus un metālu nesaturošus (inertus) spiediena reaktorus. Spiediena reaktora un gāzes dozēšanas sistēmas bpc2 kombinācija rada optimālu risinājumu drošām, precīzām un reproducējamām hidrogenēšanas reakcijām. Plašais piederumu un palīgiekārtu klāsts, tostarp spiediena filtri, katalizatora grozi, paraugu ņemšanas sistēmas un maināmi maisītāju piedziņas mehānismi, palīdz pielāgot reaktoru sistēmas nepārtraukti mainīgajām procesa prasībām un darbības procedūrām.


BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Tilpums: 10 - 300 ml
Spiediena cilindrs: no -1 (pilns) līdz +10 bar / 100 bar
Temperatūra: no -20 °C līdz +200 / 300 °C
Materiāls: Borsilikātstikls 3.3, nerūsējošais tērauds, Hastelloy® C-22/C-276, PTFE iekšējais pārklājums
Iespējami citi materiāli, spiedieni un temperatūras.
Pieejamie reaktoru modeļi: miniclave steel, miniclave inert, tinyclave steel.

Šīs autoklāva reaktoru sistēmas ir paredzētas lietošanai ar nomaināmiem stikla, tērauda un Hastelloy® cilindriem. Drošības iezīmes garantē drošas reakcijas zem spiediena. Šos spiediena reaktorus bieži izmanto dažādām ķīmiskajās sintēzēs un materiālu izpētē.

Biežākais pielietojums: Hidrogenēšana, polimerizācija, katalizatoru testēšana/ novērtēšana, korozijas testēšana/ mērījumu veikšana, kristalizācija, ķīmiskā izpēte, izpēte naftas ķīmijas jomā, biopolimēru izpēte, nanodaļiņu sintēze. Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Tilpums: 100 - 300 ml
Spiediena cilindrs: no -1 (pilns) līdz +60 bar
Temperatūra: no -20 °C līdz +250 °C
Materiāls: Borsilikātstikls 3.3, PTFE, nerūsējošais tērauds, Hastelloy® C-22/C-276
Iespējami citi materiāli, spiedieni un temperatūras.
Pieejamie reaktoru modeļi: miniclave drive, picoclave

Šie spiediena reaktori ir veidoti no materiāliem, kas ir izturīgi pret koroziju, un tas nodrošina augstu izturību pret skābēm, vienlaikus ļaujot veikt reakcijas zem spiediena. Magnētiskais maisītājs garantē efektīvu masas sajaukšanu un maisīšanu procesā, kā arī izcilu siltuma pārnesi. Šīs daudzfunkcionālās spiediena reaktoru sistēmas ir paredzētas izmantošanai ar maināmiem spiediena cilindriem.

Biežākais pielietojums: Hidrogenēšana, polimerizācija, katalizatoru testēšana/novērtēšana, kristalizācija, ķīmiskā izpēte, izpēte naftas ķīmijas jomā, korozijas testēšana/mērījumu veikšana, biopolimēru izpēte, izpēte bioloģiskās attīrīšanas jomā. Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Cilindra tilpums: 0.25 - 20 litri
Spiediena cilindrs: no -1 (pilns) līdz +60 bar / 200 bar
Temperatūra: no -20 °C līdz +250 °C
Materiāls: Borsilikātstikls 3.3, nerūsējošais tērauds, Hastelloy® C-22/C-276
Iespējami citi materiāli, spiedieni un temperatūras.
Pieejamie reaktoru modeļi: polyclave, ecoclave, versoclave, kiloclave

Šīs daudzfunkcionālās spiediena reaktoru sistēmas ir paredzētas izmantošanai ar maināmiem spiediena cilindriem. Drošības iezīmes garantē drošas reakcijas zem spiediena. Šo sistēmu moduļu princips ļauj jebkurā brīdī veikt izmaiņas vai pievienot papildu aprīkojumu jauniem pielietojumiem vai reakcijām. Pieejams plašs piederumu klāsts šķidrumu/ cietu vielu/ gāzu pievadīšanai, katalizatoru grozi u.c.

Biežākais pielietojums: Hidrogenēšana, polimerizācija, katalizatoru testēšana/novērtēšana, kristalizācija, ķīmiskā izpēte, korozijas testēšana/ mērījumu veikšana, biopolimēru izpēte, zāļu aktīvo vielu sintēze. Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktora tilpums: 20 - 250 litri
Spiediena cilindrs: no -1 (pilns) līdz +200 bar
Temperatūra: no -20 °C līdz +300 °C
Materiāls: nerūsējošais tērauds, Hastelloy® C-22/C-276
Iespējami citi materiāli, spiedieni un temperatūras.
Pieejamie reaktoru modeļi: pilotclave

Büchi pilot plant spiediena reaktori ir paredzēti reakcijām zem spiediena un pilna vakuuma. Atkarībā no procesa un vides prasībām pieejamas dažādas tehnoloģijas un materiāli. pilotclave spiediena reaktorus izmanto liela un maza mēroga ražošanai pilotprojektos un kilo laboratorijās.

Biežākais pielietojums: Hidrogenēšana, polimerizācija, kristalizācija, izpētes naftas ķīmijas jomā, scale-up, kilo-scale ražošana, procesa attīsīšana, biomasas izpēte, biopolimēru izpēte, izpēte bioloģiskās attīrīšanas jomā, biodegvielas izpēte, korozijas testēšana/mērījumu veikšana, ceolīta sintēze, nanodaļiņu sintēze, zāļu aktīvo vielu sintēze. Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktora tilpums: 0.1 - 5.0 litri
Spiediena cilindrs: 0: no -1 (pilns vakuums) līdz +500 bar
Temperatūra: 0: no -20 °C līdz +500 °C
Materiāls: 0: nerūsējošais tērauds, Hastelloy® C-22/C-276
Iespējami citi materiāli, spiedieni un temperatūras.
Pieejamie reaktoru modeļi: novoclave, limbo ls, midiclave

Šīs augstspiediena reaktoru sistēmas (autoklāvi ar maisīšanas funkciju) ir paredzētas izmantošanai ar metāla spiediena cilindriem. Nerūsējošā tērauda vai Hastelloy® reaktori nodrošina augstu izturību pret koroziju, un drošības iezīmes garantē drošas reakcijas zem spiediena. Augsta griezes spēka magnētiskā piedziņa garantē efektīvu masas sajaukšanu un maisīšanu procesā, kā arī izcilu siltuma pārnesi.

Biežākais pielietojums: Hidrogenēšana, katalizatoru testēšana/novērtēšana, (kausēšanas) polimerizācija, superkritiskās reakcijas/ekstraģēšana, korozijas testēšana/ mērījumu veikšana, materiālu testēšana, biodegvielu izpēte. Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktora tilpums: no 100 ml līdz 20 litriem
Spiediena cilindrs: no -1 (pilns vakuums) līdz +6 / 60 bar
Temperatūra: no -20 °C līdz +180 / 250 °C
Materiāls: Stikls (tikai 6 bar), tērauds ar stikla pārklājumu, keramika, PFA, PEEK, PTFE, tantals (tikai 60 bar).
Pieejamie reaktoru modeļi: miniclave inert, polyclave inert, ecoclave inert, kiloclave inert, versoclave inert.

Šīs daudzfunkcionālās metālu nesaturošās reaktoru sistēmas (autoklāva reaktori) nodrošina visaugstāko izturību pret agresīvām ķīmiskajām vielām, vienlaikus ļaujot izvairīties no metālu kontaminācijas vai blakusreakcijām ar metāliem. Šo sistēmu moduļu princips ļauj jebkurā brīdī veikt izmaiņas vai pievienot papildu aprīkojumu jauniem pielietojumiem un reakcijām.

Biežākais pielietojums: Hidrogenēšana, polimerizācija, katalizatoru testēšana/novērtēšana, kristalizācija, korozijas testēšana/mērījumu veikšana, izpēte ķīmijas un naftas ķīmijas nozarē. Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Büchi gāzes dozēšanas sistēma bpc2 kombinācijā ar Büchi spiediena reaktoru ir optimāls risinājums drošai, precīzai un reproducējamai hidrogenēšanai.

Unikālā volumetriskā ūdeņraža gāzes dozēšanas iekārta bpc2 fiksē tādus parametrus kā spiedienu, momentāno patēriņu un kopējo patēriņu. Reakcijas progress tiek grafiski parādīts ekrānā. Papildus pieejamā bls3 programma ļauj izmantot šo iekārtu ar datora starpniecību un saglabāt vai ierakstīt datus vēlākai analīzei. Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktora tilpums: 50 ml - 300 ml
Reaktoru skaits: 2 - 6
Spiediens: no -1.0 (pilns vakuums) līdz +100 bar
Temperatūra: no -20 °C līdz +300 °C
Materiāls: nerūsējošais tērauds, Hastelloy® C-22/C-276, tantals, PTFE inliner
Iespējamas citas konfigurācijas.

Šī paralēlo spiediena reaktoru sistēma ir konfigurējama un moduļu veida, un tā ļauj katram reaktoram noteikt atsevišķus vai paralēlus darbības iestatījumus. Šai sistēmai ir automatizēta procesa kontrole, kas nodrošina ātru procesa attīstīšanu un reproducējamu un drošu paralēlo reakciju skrīningu.

Biežākais pielietojums: Hidrogenēšana, katalizatoru testēšana/atlase, procesa attīstīšana, scale-up pētījumi, karbonilācija ar CO/karboksilācija ar CO2, dekarboksilācija, Friedel-Crafts acetilēšana, etoksilācija, dažādas gāzu reakcijas ar konstantu plūsmu (CO, CO2, etēns, O2, NO). Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Griezes momenta diapazons: 50 - 5400 Ncm
Temperatūras diapazons: no -50°C līdz +500°C
Spiediena diapazons (pilns vakuums): līdz 500 bar / 6000 psi
Materiāli: nerūsējošais tērauds, Hastelloy®, tantals, titāns, keramika, citi.

Büchi magnētiskie maisītāji (t. s. ciklona veida) un magnētiskie savienotāji (bmd) tiek izmantoti tam, lai procesa laikā zem pilna vakuuma un augsta spiediena maisītu zemas līdz ļoti augstas viskozitātes masu. Büchi bmd magnētiskie savienotāji ir pieejami pret sprādzieniem drošā versijā ar ATEX marķējumu. Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Materiāls: nerūsējošais tērauds, Hastelloy® C-22/C-276, titāns.

Kataliztoru grozi notur kataliatoru reakcijas vidē, un tos parasti izmanto katalizatoru testēšanā / skrīningā, t. sk. vērtējot katalizatoru efektivitāti, atdevi, aktivēšanu, darbības laiku un reģenerāciju.

Atkarībā no katalizatora īpašībām (veids, daļiņu izmērs), procesa parametriem / ķīmiskajām reakcijām, temperatūras un spiediena var izmantot dažādu veidu katalizatora grozus. Pieejami vairāku veidu katalizatoru grozi: stacionāri grozi (katalizatoru pamatnes) un rotējoši grozi (rotāciju nodrošina maisītāja asij pievienota detaļa). Vairāk informācijas

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Spiediena cilindrs: 100 ml līdz 20 l
Spiediens: no -1 (pilns vakuums) līdz 6 bar
Temperatūra: līdz 300 °C
Materiāls: Hastelloy® C22, nerūsējošais tērauds, citi.

Büchi spiediena filtri ir paredzēti cietu vielu un šķidrumu atdalīšanai (filtrēšanai) ar spiedienu līdz 6 bar. Tiem ir izņemams filtra grozs un sistēma ātrai atvēršanai un aizvēršanai, kas nodrošina vienkāršu lietošanu.

Spiediena filtri pieejami dažādos izmēros un ar dažādu veidu filtra materiāliem, un papildus pieejams arī sildīšanas apvalks, lai veiktu filtrēšanu apstākļos ar kontrolētu temperatūru. Filtrus var vienkārši savienot ar reaktoriem un savākšanas traukiem, izmantojot standarta Tri-Clamp savienotājus. Vairāk informācijas