en-USlt-LTet-EElv-LV

CAMAG

Õhukese Kihi Kromatograafia

Õhukese kihi kromatograafia (TLC) on nii kvalitatiivse kui ka kvantitatiivse analüüsi eraldamismeetod, mis võimaldab vähima ajakuluga analüüsida samal ajal paljusid aineid. Kõrgefektiivne õhukese kihi kromatograafia (HPTLC) on TLC kõige edasiarenenum vorm. Erinevalt teistest eraldamismeetoditest on HPTLC-süsteemi soetus- ja hoolduskulud ning ka kulu proovi kohta võrdlemisi madalad, ning plaadi peal eraldatud proovide visuaalse hindamise võimalus on üks TLC kõige väärtuslikumaid omadusi.


CAMAG
Proovi pealekandmine on esimene samm planaarkromatograafia töövoos. Proovid kantakse plaadile kas laikude või ribadena. Pealekantud koguse täpsus, täpne paigutus ja pealekandmisala kompaktsus määravad ära lõpptulemuse kvaliteedi.

Saadaval on kolm erinevat mudelit:
Nanomat 4 ja kapillaarjaotur lihtsaks proovide kandmiseks TLC/HPTLC-kihtidele laikude kujul.
Linomat 5 proovide automaatseks pihustamiseks TLC/HPTLC-plaatidele ribade kujul.
Automatic TLC Sampler 4 (ATS 4) (automaatne TLC-proovivõttur 4) täisautomaatseks proovide pealekandmiseks kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete analüüside tarvis ning ka preparatiivseks eraldamiseks. Rohkem informatsiooni

CAMAG
Õhukese kihi kromatograafia erineb kõigist teistest kromatograafilistest meetoditest selle poolest, et lisaks statsionaarsele ja liikuvale faasile esineb ka gaasiline faas. See gaasiline faas võib oluliselt mõjutada eraldamise tulemust. Proovid eraldatakse komponentideks, mis jäävad kihil oma asukohale pärast liikuva faasi aurustumist.

Saadaval on järgnevad seadmed:
Klaaskambrid käsitsi eraldamiseks.
ADC 2 (Automatic Development Chamber / automaatne ilmutuskamber) automatiseeritud isokraatiliseks kasutamiseks.
AMD 2 (Automatic Multiple Development / automaatne mitmikilmuti) gradientelueerimiseks. Rohkem informatsiooni

CAMAG
Kromofoorideta või värvita aineid saab derivatiseerimise abil visualiseerida ja tuvastatavaks muuta. Vajalikud reagendid kantakse kromatogrammile pihustamise või sukeldamisega.

Derivatiseerimisseadmete hulka kuuluvad:
Kromatogrammi sukeldamisseade
TLC/HPTLC pihustid
TLC pihustuskapp
TLC plaadisoojendi. Rohkem informatsiooni

CAMAG
Uus CAMAGi Derivatizer (derivatiseerija) kehtestab TLC-plaatide automatiseeritud derivatiseerimise valdkonnas uue mõõdupuu. Oma tipptasemel mikropiisa-pihustustehnoloogia abil on CAMAG suutnud standardhälvet piirata 4,5%-ni, mis on käsitsi pihustamise meetodist seega palju parem. Lisaks pakub seade kasutajast sõltumatuid ja korratavaid tulemusi, olenemata reagendist. Reagentide lahknevate füsiokeemiliste omadustega sobimiseks on seadmel neli erinevat värvikodeeritud pihustusdüüsi. Erinevalt TLC-plaatide sukeldamismeetodist vajab derivatiseerija pihustusprotsess palju vähem reagenti (2–4 ml plaadi kohta), muutes selle kulutõhusamaks. Rohkem informatsiooni

CAMAG
CAMAGi TLC Scanner 4 (densitomeeter) on kõige edasiarenenum tööjaam TLC/HPTLC-kromatogrammide ja teiste planaarobjektide densitomeetriliseks hindamiseks.

Kromatogrammi hinnatakse kas valge või UV-valguse all. Densitomeeter pakub võimalusi elektrooniliste kujutiste visuaalseks kontrollimiseks kvantitatiivse määramise eesmärgil, kasutades video- või skannimisdensitomeetriat. Instrumentaalse õhukese kihi kromatograafia jaoks täielikult varustatud labor peaks olema võimeline tuginema nii klassikalisele densitomeetriale kui ka elektroonilisele kujutise saamisele. Rohkem informatsiooni

CAMAG
Camagi TLC Visualizer 2 on professionaalne pildistamis- ja dokumenteerimissüsteem TLC/HPTLC kromatogrammide ja muude planaarsete objektide puhul, millel on tehnika kõrgeimal tasemel olev CCD-kaamera, millega on võimalik saavutada plaadil max 82 μm eraldusvõime. Süsteem pakub valgustust valge valgusega (peegeldumine, läbimine või nende kombinatsioon), 254 nm UV-ga ja 366 nm UV-ga.

CAMAGi BioLuminizer on tuvastussüsteem, mis on spetsiaalselt välja töötatud HPTLC-plaatidel bioluminestsentsi tuvastamiseks. Süsteem koosneb karbist, mis välistab välisvalguse sissesattumise, ning mille sisekliima on kontrollitud plaadi pikemaajalisema stabiilsuse saavutamiseks; ning millel on 16-bitine CCD digitaalkaamera, mis on kõrglahutusega ja kõrge kvantumtõhususega. Rohkem informatsiooni

CAMAG
Camagi TLC-MS Interface 2 (TLC-MS liides 2) on väga mugav ja mitmekülgne tööriist, mis võimaldab kiiret ja saastevaba TLC/HPTLC-alade elueerimist ja andmete interneti kaudu mass-spektromeetrisse saatmist.

Interface 2 saab installida kasutusvalmis kujul mis tahes LC-MS süsteemiga ilma seadistusi tegemata või mass-spektromeetrit muutmata. Teadaolevaid aineid saab tuvastada minuti jooksul tänu nende massispektrile ja tundmatu substantsi tsooni puhul saab tuvastada asjakohase summa valemi.

Interface 2 pakub väga tõhusat tagasiloputusfunktsiooni, mis ennetab elueerimisteekonna blokeerimist, ja lihtne käsitsemine tagab plaadi täpse ja korratava positsioneerimise. Rohkem informatsiooni

CAMAG
HPTLC Pro Module Application is part of the CAMAG® HPTLC PRO SYSTEM, the first fully automated HPTLC system.

HPTLC Pro Module Application is a fully automated sample analysis and evaluation system using HPTLC plates (20 x 10 cm). The HPTLC PRO SYSTEM (patented technology) is best suited for routine quality control of analytes extracted from complex matrices, providing reproducible and reliable results.

It supports up to 75 samples, up to five plates, and up to three independent developing solvents without intervention. The possibility of derivatization, MS coupling, and plate storage are included.

Users have the choice to operate a module as stand-alone or as part of the HPTLC PRO SYSTEM.
Small picture Rohkem informatsiooni

CAMAG
Filterpaberil vereplekkide (DBS) kasutamisel on tugevad eelised tavapärase vere- või plasmaproovide kogumise ja analüüsimise ees, näiteks väiksemad verekogused, lihtsam vereproovide kogumine ja lihtne proovide transport. Täisautomaatne CAMAGi eraldussüsteem DBS-MS 500 muudab DBS-analüüsi erakordselt lihtsaks, kiireks, tõhusaks ja ökonoomseks, võrreldes nii käsitsi kui ka poolautomaatse mulgustamistehnikaga. Rakendusalade hulka kuuluvad vastsündinute sõeluuringud (NBS), kus on saadaval ainult väga väike hulk verd, ning ravimikontsentratsiooni monitooringud (TDM). Rohkem informatsiooni