en-USlt-LTet-EElv-LV

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)

Pressure Reactors

Pressure reactors (stirred autoclaves) are used for various chemical reactions and other applications under pressure, such as hydrogenation, polymerization, catalyst screening and corrosion testing. Our portfolio comprises of pressure reactor systems designed for intensive daily use in laboratories (small-scale pressure reactors and parallel pressure reactors), pilot plants (mid-scale pressure reactors) and production facilities (large-scale pressure reactors). For demanding reaction requirements, such as high pressures and high temperatures as well as highly corrosive process media, we offer high pressure reactors and metal-free (inert) pressure reactors. For hydrogenation, the combination of a pressure reactor and the gas dosing system bpc2 creates an optimal solution for safe, accurate and reproducible reactions. Our vast range of accessories and auxiliary equipment, including pressure filters, catalyst baskets, sampling systems and exchangeable stirrer drives, helps you to adapt your reactor systems to continuously changing process requirements and operational procedures.


BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Maht: 10 - 300 ml
Rõhuanum: -1 (täisvaakum) kuni +10/100 baari
Temperatuur: -20 °C kuni +200/300 °C
Materjal: borosilikaatklaas 3.3, roostevaba teras, Hastelloy® C-22/C-276, PTFE sisekiht
Saadaval on teised materjalid, rõhud ja temperatuurid
Saadaolevad reaktorimudelid: miniclave steel, miniclave inert, tinyclave steel.

Need autoklaavi reaktorsüsteemid on mõeldud kasutamiseks vahetatavate terasest, klaasist ja Hastelloy®-st rõhuanumatega. Turvafunktsioonid garanteerivad turvalised reaktsioonid rõhu all. Neid rõhureaktoreid kasutatakse tavaliselt erinevate kemikaalide sünteesimiseks ja materjaliuuringute rakendustes.

Ühised rakendused: Hüdrogeenimine, polümeriseerimine, katalüsaatoriga testimine/hindamine, korrosiooni osas testimine/mõõtmine, kristalliseerimine, keemiauuringud, naftakeemia-alased uuringud, biopolümeeriuuringud, nanoosakeste süntees. Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Maht: 100 - 300 ml
Rõhuanum: -1 baar (täisvaakum) kuni +60 baari
Temperatuur: -20 °C kuni +250 °C
Materjal: borosilikaatklaas 3.3, PTFE, roostevaba teras, Hastelloy® C-22/C-276
Saadaval on teised materjalid, rõhud ja temperatuurid.
Saadaolevad reaktorimudelid: miniclave drive, picoclave

Need rõhureaktorid on ehitatud korrosioonikindlatest materjalidest, mis tagavad hea vastupidavuse hapete vastu, lubades sama rõhu all reaktsioonide toimimist. Magnetsegur garanteerib protsessivedeliku tõhusa segamise ning suurepärase kuumuse ülekande. Need mitmeotstarbelised reaktorsüsteemid on mõeldud kasutamiseks vahetatavate rõhuanumatega.

Ühised rakendused: hüdrogeenimine, polümeriseerimine, katalüsaatoriga testimine/hindamine, kristalliseerimine, keemiauuringud, naftakeemia-alased uuringud, korrosiooni osas testimine/mõõtmine, varajase etapi teadusuuringud, biomassiuuringud, biopolümeeriuuringud, biorafineerimise uuringud. Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Mahuti mahutavus: 0.25 - 20 l
Rõhuanum: -1 (täisvaakum) kuni +60 / 200 baari
Temperatuur: -20 °C kuni +250 °C
Materjal: borosilikaatklaas 3.3, roostevaba teras, Hastelloy® C-22/C-276
Saadaval on teised materjalid, rõhud ja temperatuurid.
Saadaolevad reaktorimudelid: polyclave, ecoclave, versoclave, kiloclave

Need mitmeotstarbelised reaktorsüsteemid on mõeldud kasutamiseks vahetatavate rõhuanumatega. Turvafunktsioonid garanteerivad turvalised reaktsioonid rõhu all. Nende süsteemide modulaarne ülesehitus võimaldab uusi rakendusi/reaktoreid igal ajal lisada või olemasolevaid muuta. Saadaval on mitmeid lisatarvikuid vedelike / tahkete ainete / gaasi sisestamiseks, katalüsaatorikorvid jms.

Ühised rakendused: hüdrogeenimine, polümeriseerimine, katalüsaatoriga testimine/hindamine, kristalliseerimine, keemiauuringud, korrosiooni osas testimine/mõõtmine, biopolümeeriuuringud, API süntees. Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktori mahutavus: 20 - 250 l
Rõhuanum: -1 (täisvaakum) kuni +200 baari
Temperatuur: -20 °C kuni +300 °C
Materjal: roostevaba teras, Hastelloy® C-22/C-276
Saadaval on teised materjalid, rõhud ja temperatuurid.
Saadaolevad reaktorimudelid: pilotclave

Büchi piloottehase rõhureaktorid on ehitatud rõhu ja täisvaakumi all olevate reaktsioonide läbiviimiseks. Saadaval on erinevad tehnoloogiad ja materjalid, sõltuvalt protsessi ja vedeliku nõuetest. Pilootklaavi rõhureaktoreid kasutatakse kasvavate ja väiksemahuliste tootmiste jaoks piloottehastes ja kilolaborites.

Ühised rakendused: hüdrogeenimine, polümeriseerimine, kristalliseerimine, üles skaleerimine, protsesside arendamine, biomassiuuringud, biopolümeeriuuringud, biorafineerimisuuringud, biokütuste uuringud, korrosiooni suhtes testimine/mõõtmine, tseoliidisüntees, nanoosakeste süntees, API süntees. Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktori mahutavus: 0.1 - 5.0 l
Rõhuanum: -1 (täisvaakum) kuni +500 baari
Temperatuur: -20 °C kuni +500 °C
Materjal: roostevaba teras, Hastelloy® C-22/C-276
Saadaval on teised materjalid, rõhud ja temperatuurid.
Saadaolevad reaktorimudelid: novoclave, limbo ls, midiclave.

Need kõrgrõhuga reaktorsüsteemid (segamisfunktsiooniga autoklaavid) on mõeldud kasutamiseks metallist rõhuanumatega. Roostevabast terasest või Hastelloy®-st reaktorid tagavad hea vastupidavuse korrosioonile ning turvafunktsionaalsused garanteerivad turvalised reaktsioonid rõhu all. Kõrge pöördemomendiga magnetiline ajam garanteerib protsessivedeliku tõhusa segamise ning suurepärase kuumuse ülekande.

Ühised rakendused: hüdrogeenimine, katalüsaatori testimine/hindamine (sulav) polümerisatsioon,superkriitilised reaktsioonid/ekstraheerimised, korrosiooni suhtes testimine/mõõtmine, materjalide testimine, vesiniksulfiidi (H₂S) püüdurtestimine. Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktori mahutavus: 100 ml kuni 20 l
Rõhuanum: -1 (täisvaakum) kuni +6 / 60 baari
Temperatuur: -20 °C kuni +180 / 250 °C
Materjal: klaas (ainult 6 baari), klaaskattega teras, keraamika, PFA, PEEK, PTFE, tantaal (ainult 60 baari)
Saadaolevad reaktorimudelid: miniclave inert, polyclave inert, ecoclave inert, kiloclave inert, versoclave inert.

Need metallivabad mitmeotstarbelised rõhureaktorid (autoklaavireaktor) tagavad kõrgeima vastupanu agressiivsete kemikaalide suhtes, vältides saastamist või kõrvalreaktsioone metallidega. Süsteemi modulaarne ülesehitus võimaldab uusi rakendusi ja reaktoreid igal ajal lisada või olemasolevaid muuta.

Ühised rakendused: hüdrogeenimine, polümeriseerimine, katalüsaatoriga testimine/hindamine, kristalliseerimine, korrosiooni osas testimine/mõõtmine, keemiauuringud ja naftakeemia-alased uuringud, biomassiuuringud, biopolümeeriuuringud, biorafineerimise ja biokütuste uuringud, API süntees. Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Büchi gaasidoseerimissüsteem bpc2 kombinatsioonis Büchi rõhureaktoriga loob optimaalse lahenduse turvaliseks, täpseks ja reprodutseeritavaks hüdrogeenimiseks.

Unikaalne mahuline vesinikgaasi doseerimismoodul bpc2 salvestab parameetrid, nagu rõhk, hetketarbimine ja kogutarbimine. Reaktsiooni edenemist kuvatakse ekraanil graafiliselt. Valikuline bls3 tarkvara võimaldab moodulit käitada arvuti kaudu ning andmeid järgnevateks analüüsideks hoiundada või salvestada. Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Reaktori mahutavus: 50 - 300 ml
Reaktorite arv: 2 - 6
Rõhk: -1.0 (täisvaakum) kuni +100 baari
Temperatuur: -20 °C kuni +300 °C
Materjal: roostevaba teras, Hastelloy® C-22/C-276, tantaal, PTFE sisekiht
Saadaval on muud seadistused.

See paralleelsete rõhureaktorite süsteem on konfigureeritav ja modulaarne, võimaldades iga reaktori puhul kas individuaalseid või paralleelseid sätteid. See süsteem kasutab automatiseeritud töötluskontrolli, mis lubab protsesse kiiresti välja töötada ning paralleelreaktsioone reprodutseeritaval ja turvalisel viisil jälgida.

Ühised rakendused: hüdrogeenimine, katalüsaatori testimine/sõeluuringud, protsesside arendamine, üles skaleeritavad uuringud, karbonüülimine CO kaudu / karboksüülimine CO2 kaudu, dekarboksüülimine, erinevad gaasireaktsioonid alalise voolu puhul (CO, CO2, eteen, O2, NO) ja etoksüleerimine. Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Pöördemomendivahemik: 50 - 5400 Ncm
Temperatuurivahemik: -50 °C kuni +500 °C
Rõhuvahemik (täisvaakum): kuni 500 baari / 6000 psi
Materjalid: roostevaba teras, Hastelloy®, tantaal, titaan, keraamika, muu.

Büchi magnetsegureid (cyclone) ja magnetilisi ühendusi (bmd) kasutatakse väikese kuni väga suure viskoossusega protsessivedelike segamiseks täisvaakumi ja kõrge rõhu tingimustes. Büchi bmd magnetilised ühendused on saadaval plahvatuskindla kujunduse ja ATEX-hinnanguga. Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Materjal: roostevaba teras, Hastelloy® C-22/C-276, titaan

Katalüsaatorikorvid hoiavad katalüsaatorit reaktsioonivedelikus ning neid kasutatakse tavaliselt katalüsaatori testimise/sõeluuringu rakendustes, k.a katalüsaatori tõhususe, tulemuslikkuse, aktiveerimise, eluea ja regeneratsiooni uuringutes.

Kasutatud katalüüsikorvi tüüp sõltub katalüsaatori omadustest (tüüp, osakeste suurus), protsessi / keemilise reaktsiooni parameetritest, temperatuurist ja rõhust. Katalüsaatorikorvi disainide puhul eristatakse statsionaarseid katalüsaatorikorve (katalüsaatorivann) ja pöörlevaid korve (pöörlevad segurivõlli külge kinnitatuna). Rohkem informatsiooni

BÜCHI Glas Uster (BÜCHI AG)
Rõhuanum: 100 ml kuni 20 l
Rõhk: -1 (täisvaakum) kuni +6 baari
Temperatuur: kuni 300 °C
Materjal: Hastelloy® C22, roostevaba teras, muu

Büchi rõhufiltrid on disainitud tahkete ja vedelate ainete eraldamiseks (filtreerimiseks) kuni 6-baarise rõhuga. Need on varustatud eemaldatava filtrikorvi ja kiire avamis- / sulgemissüsteemiga, võimaldades kiiret kasutamist.

Rõhufiltrid on saadaval erinevas suuruses ja erinevate filtririidetüüpidega ning valikulise kuumutuskattega, mis võimaldab kontrollitud temperatuuriga filtreerimist. Filtrite ühendamine reaktorite ja vastuvõtumahutitega on standardsete kolmeklambriliste ühenduste abil väga lihtne. Rohkem informatsiooni