en-USlt-LTet-EElv-LV

INTEGRA Biosciences AG

Liepsnos sterilizatoriai

Paviršiaus sterilizacija rankiniais Bunseno degikliais yra įprasta tvarka, daugelyje laboratorijų išvengiant bakterinio, grybelinio ar virusinio užteršimo. Jais ypač patogu sterilizuoti taršos šaltinius, džiovinti drėgnus bioreaktorių ir fermentatorių paviršius, arba kaitinti.


INTEGRA Biosciences AG
FLAMEBOY - tai universalus, nešiojamas, be baterijų veikiantis Bunseno degiklis, kuris veikia dėka pjezo uždegimo sistemos nuspaudus mygtuką. Liepsnos dydis lengvai reguliuojamas oro ir dujų padavimo rankenėlėmis.

Maksimali liepsnos temperatūra:
1’350 °C su propano/butano dujomis
1’300 °C su gamtinėmis dujomis Daugiau info

INTEGRA Biosciences AG
FIREBOY saugus Bunseno degiklis užtikrina visišką saugumą ir eliminuoja bet kokį dujų nuotėkio ir sprogimo pavojų, skirtingai nei dirbant su alkoholiniais, buitiniais ar standartiniais bunseno degikliais prijungtais prie gamtinių dujų šaltinio. Apsaugant nuo sprogimo FIREBOY degiklis automatiškai uždega liepsną, jei ji atsitiktinai užgeso, bei nutrukia dujų tiekimą, kai tik nustatytas degimo laikas baigiasi. Daugiau info