en-USlt-LTet-EElv-LV
Gisberto Gibertini pritaikė kalibruotą masės ir tūrio plūdę, bei sukūrė pirmasias hidrostatines svarstykles, kurios tapo šiandieninės “Gibertini Elettronica” simboliu, bei išgarsinusia visame pasaulyje.

Po dešimties metų augant gaminamų prietaisų spektrui, įmonė ėmė plėstis regioniniu, vėliau nacionaliniu ir galiausiai tarptautiniu lygiu.

Šalia svarstyklių Gibertini Elettronica tapo žinomu prekiniu ženklu enologijos prietaisų srityje kokybinei alkoholio kiekio analizei, drėgmės, organinių ir neorganinių junginių nustatyme gėrimų pramonėje

Šiuo metu gaminami šie enologiniai prietaisai:
  • distiliatoriai, hidrostatinės svarstyklės alkoholio kiekio analizei
  • automatinis sieros dioksido analizatorius, lakiųjų rūgščių ir bendro rūgštingumo
  • pusiau ir pilnai automatiniai fermentiniai analizatoriai pilnam vyno gamybos proceso valdymui